Sapo de unha negra

Pelobates cultripes

Sapo de unha negraSapo de unha negraSapo de unha negraSapo de unha negra